LJS „Žingsnis“ valdybos nario atsistatydinimas

Pranešame, kad nuo 2021 m. vasario 13 d. iš valdybos atsistatydina Evaldas Grigelionis. Su Evaldo pranešimu apie atsistatydinimą galite susipažinti čia.
Dėkojame jam už nuveiktus darbus, pasiūlytas idėjas ir pradėtas iniciatyvas.
Tikimės, kad dar ne kartą susitiksime Žingsnio veiklose ar kituose renginiuose!