KONTAKTAI

LJS „Žingsnis“

Mūsų socialiniai tinklai

Valdyba

rūpinasi organizacijos strateginiu valdymu, nustato prioritetines kryptis ir veiklos tikslus, koordinuoja šių tikslų įgyvendinimą ir vykdo struktūrinius organizacijos pokyčius.

RSV_Fausta_Dambrauskaite

Fausta Dambrauskaitė

Pirmininkė
pirmininkas@zingsnis.lt

Kotryna Markevičiūtė

Valdybos narė
kotryna.markeviciute@zingsnis.lt

D9F27955-FA9E-4867-973D-069E59034465

Diana Masiliūnaitė

Valdybos narė
diana.masiliunaite@zingsnis.lt

Gabija Pakatiliūtė

Valdybos narė
gabija.pakatiliute@zingsnis.lt

Austėja Stanevičiūtė

Valdybos narė
austeja.staneviciute@zingsnis.lt

Revizijos komisija

prižiūri organizacijos veiklos tikslingumą ir teisėtumą bei konsultuoja organizaciją veiklų teisėtumo klausimais.

Aurimas Ragulis

Komisijos pirmininkas
revizija@zingsnis.lt

Neringa Dautartaitė

Komisijos narė
revizija@zingsnis.lt

Deividas Bartkus

Komisijos narys
revizija@zingsnis.lt

Etikos komisija

rūpinasi organizacijos vertybių puoselėjimu, konsultuoja vertybiniais klausimais bei padeda nariams suprasti vertybių prasmę.

Gabrielė Karlauskaitė

Komisijos pirmininkė
etika@zingsnis.lt

Simona Kipšaitė

Komisijos narė
etika@zingsnis.lt