APIE MUS

Lietuvos jaunimo sąjunga (LJS) „Žingsnis“ – prevencinė jaunimo organizacija, kurianti bei ugdanti blaivias vaikų ir jaunimo bendruomenes.
Tam, jog organizacija sėkmingai siektų užsibrėžtų tikslų, „Žingsnis“ vienija moksleivius, studentus, mokytojus bei visus norinčius dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, kurioje kuriamos galimybės neformalaus ugdymo metodais skatinti visuomenę pasirinkti tikslingą užimtumą ir sveiką gyvenimo būdą.

 
LJS „Žingsnis“ veikia nuo 1997 metų. Per šį laiką organizacija atrado savo nišą prevencinių iniciatyvų tarpe, išpopuliarino „Sniego gniūžtės“, „Snaigės“ bei rengė „Gatvės savanorių“, „Vyresniojo brolio“, „Vilties“, „Tilto“, „Snaigiukės“ programas bei konferencijas ir seminarus prevencinio švietimo klausimais. Šiuo metu organizacijoje veikia 11 skyrių, kurie vykdo aktyviausia organizacijos veikla tapusias „Sniego gniūžtės“, „Tilto” ir „Snaigės“ gyvas ir nuotolines stovyklas bei jų tęstinius renginius.

Misija

Kuriame ir ugdome blaivią vaikų ir jaunimo bendruomenę.

Vizija

Bendruomeniška jaunimo organizacija, įgalinanti visuomenę prasmingai gyventi be svaigalų.

Vertybės

Atsakomybė

Atsakomybė

jaučiame asmeninę pareigą aktyviai prisidėti prie blaivios ir bendruomeniškos visuomenės kūrimo bei vystymo

Atvirumas

Atvirumas

kuriame saugią bei jaukią aplinką, nuoširdžiai dalindamiesi savo ir priimdami kitų mintis, jausmus ir patyrimus

Bendruomeniškumas

Bendruomeniškumas

būdami bendruomenėje puoselėjame asmeninius ryšius, padedame ir rūpinamės vieni kitais

Blaivybė

Blaivybė

renkamės gyventi visiškai nevartojant psichoaktyviųjų medžiagų ir savo pavyzdžiu rodome blaivaus gyvenimo naudą

Sąmoningumas

Sąmoningumas

suprasdami, kokį poveikį mūsų veiksmai daro mums ir kitiems, savarankiškai priimame pagrįstus sprendimus

Tolerancija

Tolerancija

priimame kiekvieną ir gerbiame asmens teisę rinktis vartoti psichoaktyviąsias medžiagas

Akimirkos iš mūsų veiklų