Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Apie mus

Kas yra LJS „Žingsnis“?

Lietuvos jaunimo sąjunga (LJS) „Žingsnis“ yra prevencinė jaunimo organizacija, vienijanti moksleivius, studentus, mokytojus bei visus norinčius dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, siekiančius neformalaus ugdymo metodais skatinti tikslingą užimtumą ir sveiką gyvenimo būdą.

LJS „Žingsnis“ veikia nuo 1997 metų. Per šį laiką organizacija atrado savo nišą prevencinių iniciatyvų tarpe, išpopuliarino „Sniego gniūžtės“, „Snaigės“ bei rengė „Gatvės savanorių“, „Vyresniojo brolio“, „Vilties“, „Tilto“, „Snaigiukės“ projektus, konferencijas ir seminarus prevencinio švietimo klausimais. Aktyviausia organizacijos veikla – „Sniego gniūžtės“, “Tilto” ir „Snaigės“ stovyklos bei jų tęstiniai renginiai.

Mūsų vertybės

Vertybės išrikiuotos abėcėlės tvarka

Atsakomybė – jaučiame asmeninę pareigą aktyviai prisidėti prie blaivios ir bendruomeniškos visuomenės kūrimo bei vystymo.

Atvirumas – kuriame saugią bei jaukią aplinką, nuoširdžiai dalindamiesi savo ir priimdami kitų mintis, jausmus ir patyrimus.

Bendruomeniškumas – būdami bendruomenėje puoselėjame asmeninius ryšius, padedame ir rūpinamės vieni kitais.

Blaivybė – renkamės gyventi visiškai nevartojant psichoaktyviųjų medžiagų ir savo pavyzdžiu rodome blaivaus gyvenimo naudą.

Sąmoningumas – suprasdami,kokį poveikį mūsų veiksmai daro mums ir kitiems, savarankiškai priimame pagrįstus sprendimus.

Tolerancija – priimame kiekvieną ir gerbiame asmens teisę rinktis vartoti psichoaktyviąsias medžiagas.