APIE MUS

Lietuvos jaunimo sąjunga (LJS) „Žingsnis“ – prevencinė jaunimo organizacija, kurianti bei ugdanti blaivias vaikų ir jaunimo bendruomenes.
Organizacija savo tikslų siekia vykdydama įvairias neformaliojo ugdymo veiklas, sutelktas į asmeninį tobulėjimą, palaikančios bendraamžių aplinkos kūrimą ir nuoširdų bendravimą.

 
LJS „Žingsnis“ savo veiklą pradėjo 1997 metais vykdydamas „Gatvės savanorių“, „Vyresniojo brolio“ ir „Vilties“ programas. Po to daugiau nei 20 metų nacionaliniu mastu vykdė „Sniego gniūžtės“, „Snaigės“ bei rengė  „Tilto“, „Snaigiukės“ programas bei konferencijas ir seminarus prevencinio švietimo klausimais. Šiuo metu organizacija vykdo naujas neformaliojo švietimo veiklas savęs pažinimo ir tarpusavio bendravimo gebėjimų srityse.

Misija

Kuriame ir ugdome blaivią vaikų ir jaunimo bendruomenę.

Vizija

Bendruomeniška jaunimo organizacija, įgalinanti visuomenę prasmingai gyventi be svaigalų.

Vertybės

Atsakomybė

Atsakomybė

jaučiame asmeninę pareigą aktyviai prisidėti prie blaivios ir bendruomeniškos visuomenės kūrimo bei vystymo

Atvirumas

Atvirumas

kuriame saugią bei jaukią aplinką, nuoširdžiai dalindamiesi savo ir priimdami kitų mintis, jausmus ir patyrimus

Bendruomeniškumas

Bendruomeniškumas

būdami bendruomenėje puoselėjame asmeninius ryšius, padedame ir rūpinamės vieni kitais

Blaivybė

Blaivybė

renkamės gyventi visiškai nevartojant psichoaktyviųjų medžiagų ir savo pavyzdžiu rodome blaivaus gyvenimo naudą

Sąmoningumas

Sąmoningumas

suprasdami, kokį poveikį mūsų veiksmai daro mums ir kitiems, savarankiškai priimame pagrįstus sprendimus

Tolerancija

Tolerancija

priimame kiekvieną ir gerbiame asmens teisę rinktis vartoti psichoaktyviąsias medžiagas

Akimirkos iš mūsų veiklų