Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Apie mus

Kas yra LJS „Žingsnis“?

Lietuvos jaunimo sąjunga (LJS) „Žingsnis“ yra prevencinė jaunimo organizacija, vienijanti moksleivius, studentus, mokytojus bei visus norinčius dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, siekiančius neformalaus ugdymo metodais skatinti tikslingą užimtumą ir sveiką gyvenimo būdą.

LJS „Žingsnis“ veikia nuo 1997 metų. Per šį laiką organizacija atrado savo nišą prevencinių iniciatyvų tarpe, išpopuliarino „Sniego gniūžtės“, „Snaigės“ bei rengė „Gatvės savanorių“, „Vyresniojo brolio“, „Vilties“, „Tilto“, „Snaigiukės“ projektus, konferencijas ir seminarus prevencinio švietimo klausimais. Aktyviausia organizacijos veikla – „Sniego gniūžtės“, “Tilto” ir „Snaigės“ stovyklos bei jų tęstiniai renginiai.

Mūsų vertybės

Sąmoningumas – moralus narių elgesys, organizacijos taisyklių paisymas ir savo veiksmų
pasekmių suvokimas.

Blaivybė – teigiamo Žingsnietiško blaivaus laisvalaikio propagavimas ir susilaikymas nuo
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

Bendruomeniškumą „Žingsnyje“ išreiškia suvokimas, jog tik padėdami vienas kitam kuriame
bendrą gėrį. Mes išklausome, rūpinamės savo bendraminčiais nariais, ir tikime, kad kartu susibūrę
bendruomenėje galime pasiekti žymiai daugiau nei dirbdami pavieniui.

Atvirumas – tai platus organizacijos mąstymas priimant naujas idėjas ir kiekvieno nario
iniciatyvą. Žingsnietis išlieka atviras išreikšdamas savo mintis ir jausmus.

Tolerancija „Žingsnyje“ siejama su pakantumu – mes priimame kitoniškumą ir visada tik
konstruktyviai kritikuojame „Žingsnio“ vertybėms priešingą elgesį. Gerbiame kiekvieno teisę
rinktis, todėl stengiamės parodyti geresnį kelią, o ar žengti juo – leidžiame apsispręsti pačiam
žmogui.