Šaukiamas pakartotinis LKJBS „Žingsnis“ visuotinis suvažiavimas

Sveiki žingsniečiai!

Kadangi į eilinį visuotinį suvažiavimą vasario 6 d. nebuvo surinktas reikiamas narių balsų skaičius, šaukiamas pakartotinis visuotinis suvažiavimas nuotoliniu būdu vasario 13 d. (šeštadienį) su visais eilinio visuotinio suvažiavimo klausimais, remiantis Visuotinio suvažiavimo reglamento 3.7. punktu ir kaip buvo nurodyta kvietime Nr. ŽSD-21-01 į eilinį visuotinį suvažiavimą.
Kviečiame susipažinti su visa susijusia informacija.

Kandidatai

Kandidatai į pirmininko poziciją

Kandidatai į valdybą

Kandidatai į etikos komisiją

Kadangi kandidatai į etikos komisiją neprivalo atsiųsti dokumentų ir paskelbti kandidatūros prieš visuotinį suvažiavimą, jokių pranešimų nebuvo gauta. Vis dėlto, asmenys, norintys kandidatuoti į etikos komisiją, gali savo kandidatūrą iškelti visuotinio suvažiavimo metu.

Kandidatai į revizijos komisiją

Kadangi kandidatai į revizijos komisiją neprivalo atsiųsti dokumentų ir paskelbti kandidatūros prieš visuotinį suvažiavimą, jokių pranešimų nebuvo gauta. Vis dėlto, asmenys, norintys kandidatuoti į revizijos komisiją, gali savo kandidatūrą iškelti visuotinio suvažiavimo metu.

Dokumentai

Susipažinkite su visais nagrinėjamais visuotinio suvažiavimo dokumentais:

Pasiruošimas visuotiniam suvažiavimui

Nepamirškite atsiųsti reikiamų dokumentų (tėvų/globėjų sutikimo) ir pasiruošti reikalingų įrankių, apie kuriuos informacija bus atsiųsta el. paštu. Jeigu turite klausimų ar nespėjote užsiregistruoti, galite rašyti el. paštu renginiai@zingsnis.lt

Iki susitikimo!