Šaukiamas eilinis visuotinis suvažiavimas 2024 m. vasario 10 d.

Visuotinis suvažiavimas vyks vasario 10 d. (šeštadienį) Kaune, Laisvės al. 13, Kauno technologijos universiteto III rūmuose, tad kviečiame susipažinti visuotinio suvažiavimo darbotvarkės projektu ir kita aktualia informacija.

Kandidatai

Kandidatai į valdybą

Kandidatai į etikos komisiją

Kadangi kandidatai į etikos komisiją neprivalo atsiųsti dokumentų ir paskelbti kandidatūros prieš visuotinį suvažiavimą, jokių pranešimų nebuvo gauta. Vis dėlto, asmenys, norintys kandidatuoti į etikos komisiją, gali savo kandidatūrą iškelti visuotinio suvažiavimo metu.

Pasiruošimas visuotiniam suvažiavimui

Nepamirškite atsivežti reikiamų dokumentų (tėvų/globėjų sutikimo, balsavimo teisės perleidimo sutarties) ir susipažinti su visa technine visuotinio suvažiavimo informacija.

Iki susitikimo!