Šaukiamas LKJBS „Žingsnis“ eilinis visuotinis suvažiavimas

Sveiki!

Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 25 d. LKJBS „Žingsnis“ valdybos posėdžio Nr. 114 sprendimu, eilinis Visuotinis suvažiavimas vyks 2021 m. spalio 17 d., o Nacionalinė konferencija spalio 15-17 d. Kauno rajone. Nacionalinė konferencija prasidės 15 d. apie 17 valandą, o visuotinis suvažiavimas pasibaigs 17 d. apie 16 valandą.

Nacionalinė konferencija
Nacionalinėje konferencijoje stiprinsime skyrių tarpusavio ryšius ir spręsim svarbius nacionalinius klausimus, kurie aktualūs kiekvienam žingsniečiui ir žingsnietei: Žingsnio tikslų ir veiklos sričių atnaujinimas, Žingsnio transformacijos vykdymas, skyrių koordinatorių tipų keitimas. Su pilna nacionalinės konferencijos darbotvarke galėsite susipažinti iki spalio 5 d.

Visuotinis suvažiavimas
Visuotiniame suvažiavime priimsime sprendimus, kuriuos nagrinėsim nacionalinės konferencijos metu: tvirtinsime atnaujintą Žingsnio įstatų projektą, tvirtinsime atnaujintus skyriaus, narystės ir visuotinio suvažiavimo reglamentus, priimsime sprendimą dėl Žingsnio transformacijos vykdymo. Su pilna visuotinio suvažiavimo darbotvarke galėsite susipažinti iki spalio 5 d.

Dalyvavimas ir registracija
Siekdami dalyvių saugumo, patogumo ir konferencijos produktyvumo, dalyvauti kviečiame tik po 2 atstovus iš kiekvieno skyriaus. Labai kviečiame atvykti bent vieną skyriaus koordinatorių iš kiekvieno skyriaus, nes diskutuosime apie atnaujintus koordinatorių tipus bei turėsim specialią veiklą koordinatoriams. Jeigu liks laisvų vietų, tada būtinai informuosime dalyvaujančius skyrius. Registracijos nuorodą turi skyrių koordinatoriai, kurie turi užregistruoti skyrių atstovus iki spalio 3 d.

Pakartotinis visuotinis suvažiavimas
Jeigu į visuotinį suvažiavimą nesusirinktų bent pusė balso teisę turinčių narių, tuomet būtų šaukiamas pakartotinis visuotinis suvažiavimas, kuris vyktų ne vėliau nei 2 mėnesiai po neįvykusio visuotinio suvažiavimo ir jame būtų sprendžiami visi eilinio visuotinio suvažiavimo klausimai.

Tikimės, jog aktyviai dalyvausite nacionalinėje konferencijoje ir visuotiniame suvažiavime! Iki greito susitikimo!