Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Tiltas

Projektas „Tiltas“ tai trijų dienų jaunimo stovykla, kurioje seminarų, žaidimų, kultūrinių, sportinių renginių pagalba dalyviai informuojami apie narkomanijos, alkoholio, tabako daromą žalą. Ugdomas visuomeniškumo, savitarpio bendravimo ir supratimo jausmas. Tai daroma jaunimui patrauklia forma, remiantis sukaupta organizacijos patirtimi bei panašaus projekto JAV –„Segue“ metodinėmis nuostatomis.