Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Sniego gniūžtė

„Sniego gniūžtė“ – tai jaunimo programa, kuri daugiausia dėmesio skiria prevencijai ir tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali priimti teisingus sprendimus.Be to, ji padeda ugdyti bendravimo, vadovavimo įgūdžius bei skatina linksmintis be svaigalų . Tai ypač aktualu šių dienų jaunimui. “Sniego gniūžtės” programą planuoja ir įgyvendina patys paaugliai. Jiems daug lengviau sukurti bendraamžiams malonią aplinką, kuri nėra nuobodi ir kartu skatina nevartoti svaigalų. Todėl jaunimas yra svarbiausias SG “veikėjas”

Ši programa prasidėjo 1977 m. Ilinojaus valstijoje (JAV) kaip prevencinė operacija (operation SNOWBALL), skirta kovai prieš AIDS, žalingus įpročius bei nusikalstamumą paauglių tarpe. Į Lietuvą šis projektas atkeliavo 1994 m., ir SNOWBALL INTERNATIONAL bei Kauno kardiologijos instituto specialistų iniciatyva buvo surengta pirmoji „Sniego gniūžtės” stovykla Kaune. LJS „Žingsnis” iniciatyva Vilniuje 1997 m. pabaigoje organizuoti „Sniego gniūžtės” personalo apmokymai, o 1998 m. A.Vienuolio vid. m-kloje įvyko pirmoji „Sniego gniūžtės” stovykla. Nuo 1998 m. LJS “Žingsnis” nuolat vykdo projektą „Sniego gniūžtė”, organizuodamas mokymus, stovyklas, tęstinius renginius.

Projektas programų „Snowball” dalijamas į keletą atskirų – paaugliams, studentams ir vyresniajai žmonių kartai. Programų idėja – prevencija yra ta pati, skiriasi tik metodika dirbant su skirtingomis amžiaus grupėmis. Lietuvoje plačiausiai yra žinomas projektas „Sniego gniūžtė”, skirtas paaugliams. 1999 m. LJS „Žingsnis” dėka pirmąkart į Lietuvą atkeliavo SNOWBALL projektas „Tiltas”, skirtas studentiško amžiaus žmonėms.

SNOWBALL vykdytojai – pedagogai, medikai, psichologai teigia, kad paauglių žalingi įpročiai susiformuoja ne vien todėl, kad paaugliai yra veikiami įvairių „madų” (reivo kultūra ir pan.), bet dėl neišspęstų asmeninių problemų – baimės atrodyti blogesniam, silpnesniam, neoriginaliam draugų tarpe, dėl konfliktų šeimoje, dėl kitų asmeninių problemų (nelaiminga meilė, nesisekantys mokslai ir pan.). Kylančias problemas paauglys bando spręsti keliais būdais: kvaišalais dirgindamas organizmą, kuris paauglystėje yra labai jautrus, pasineria į išgyvenimus, depresiją, arba neigiamas emocijas transformuoja į agresiją kitų žmonių atžvilgiu.

Todėl SNOWBALL metodika siekia išspręsti minėtas problemas kompleksiškai:

  1. Supažindinti paauglius su kvaišalų žala organizmui bei vartojimo pasekmes.
  2. Ugdyti paauglio psichologinį atsparumą neigiamam aplinkos poveikiui (išmokti pasakyti „Ne”, įveikti psichologinę krizę).
  3. Išmokyti paauglį pažinti save, ugdyti jame pasitikėjimą savimi, savos vertės pajautimą įvairių užsiėmimų, skatinančių atskleisti kiekvieno žmogaus sugebėjimus pagalba.
  4. Išmokti priimti aplinkinius tokius, kokie jie yra bei gerbti jų nuomonę ir teises.
  5. Išmokyti bendradarbiauti su vyresniaisiais, pasitikėti jais, dirbti ir žaisti kartu.

Specialistai atmeta vienkartinio veiksmo, kaip mažai efektyvaus galimybę, ir siūlo nuolatinę programą remiantis SNOWBALL metodika. Ją sudaro:

  • stovyklos (1-3 kartai per metus);
  • mokymai (prieš stovyklas arba kitokiu principu);
  • tęstiniai renginiai (1-4 kartai per mėnesį).

To dėka paauglys įtraukiamas į nuolatinę prasmingą veiklą, kurios dėka jis įgyja sveikos gyvensenos įgūdžius, išmoksta dirbti grupėje ir gali siekti įgyti vadovo įgūdžių. SNOWBALL metodika Lietuvoje buvo analizuojama ir tobulinama Kauno kardiologijos instituto specialistų, ji buvo pripažinta, įvertinta Švietimo ir mokslo ministerijoje bei aprobuota kaip efektyvi prevencijos priemonė kovai su žalingais įpročiais moksleivių tarpe vidurinėse mokyklose.