Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Archive for the ‘LJS „Žingsnis“’ Category

Kalėdinė pyragų akcija – jau šiandien!

Šiemet, Vilniaus skyriaus žingsniečiai prisijungia prie šv. Jonų bažnyčios Taizė bendruomenės organizuojamos kasmetinės Kalėdinės pyragų akcijos.

Jau šeštus metus iš eilės vykstanti akcija stengiasi padėti visiems, kam reikia pagalbos. Idėja labai papaprasta ir kalėdiška – daugybė savanorių susirenka į didelę virtuvę (tradiciškai – Motinos Teresės vienuolyne) ir iškepa daugybę pyragų. Kitą dieną (šiemet – sekmadienį, gruodžio 15-ąją) susirenka viešoje Vilniaus mieto vietoje (Kudirkos aikštėje) ir dalina juos praeiviams kviesdami paaukoti šiek tiek tiems, kuriems trūksta. Šiemet pagalba bus suteikta Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai. Jų namams reikia atnaujinimo, nes seniausia pastato dalis nematė remonto daugiau nei pusę amžiaus. Plačiau…

Visuotinis suvažiavimas įvyko!

Visuotinis suvažiavimas

Lapkričio 9-ąją, šeštadieni, Vilniuje, „Congress“ viešbutyje įvyko Lietuvos Krikščioniškojo Jaunimo Blaivybės Sąjungos „Žingsnis“ visuotinis suvažiavimas.

Visą dieną mėlynomis mandatų kortelėmis pasipuošę organizacijos atstovai iš visos Lietuvos svarstė ir patvirtino naujuosius organizacijos Įstatus ir veiklos reglamentus bei išrinko naujus organizacijos valdymo organus – pirmininką, valdybą, etikos bei revizijos komisijas. Karštų diskusijų susilaukė klausimas dėl organizacijos pavadinimo, bet sprendimas priimtas nebuvo.

Rinkimų rezultatai buvo tokie:
Naujuoju pirmininku tapo Laurynas Ginkus.
Valdybą, kaip ir laikinąją, sudarys keturi žmonės skirtingomis pareigybėmis: vidiniai ryšiai – Darius Stonys, išoriniai ryšiai – Akvilė Plaipaitė, ištekliai – Skirmantė Ramoškaitė ir prevencijos sritis – Margarita Krankalytė.
Atgimusią revizijos komisiją sudarys trys žmonės – buvęs ilgametis „Žingsnio“ pirmininkas Andrius Stasiukynas, Rasa Jakutytė bei alumni atstovas Paulius Liškauskas.
Etikos komisijos veiklą nuo šiol vykdys Viktorija Možeikaitė ir Giedrė Gudauskaitė.

Ši komanda „Žingsnio“ labui dirbs dviejų metų kadenciją. Linkime įkvėpimo ir neišblėstančios energijos jiems ir visai „Žingsnio“ bendruomenei.
Su visuotinio suvažiavimo eiga ir priimtais sprendimais galite susipažinti protokole

Visuotiniame suvažiavime priimti reglamentai

Rudens sezono renginių apžvalga

Mokymai

Ruduo žingsniečiams – tikras darbų (žinoma ir linksmybių) metas! Tikriausiai tikrojo sniego belaukdami, savo miestuose ir miesteliuose stovyklas rengia ne vienas skyrius. Kviečiame susipažinti su dar būsimais renginiais (galbūt susidomėsite ir sudalyvausite!) bei pasiskaityti kaip sekėsi jau praėjusios stovyklos.

Plačiau…

LKJBS „Žingsnis“ visuotinis suvažiavimas.

Lapkričio 9-ąją, Vilniuje, vyks Lietuvos Krikščioniškojo Jaunimo Blaivybės Sąjungos „Žingsnis“ visuotinis suvažiavimas. Renginio metu bus renkamas naujas organizacijos pirmininkas ir valdyba, tvirtinami nauji įstatai bei reglamentai.

Plačiau…

Kvietimas į visuotinį suvažiavimą

Lietuvos Krikščioniškojo Jaunimo Blaivybės Sąjunga (LKJBS) „Žingsnis“, vienijanti moksleivius, studentus, mokytojus bei visus norinčius dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, siekiančius neformalaus ugdymo metodais skatinti tikslingą užimtumą, sveiką gyvenimo būdą, kviečia į ataskaitinį, rinkiminį Visuotinį narių suvažiavimą.

Plačiau…

Arnas Šimašius: „Linkiu Žingsniui išsiplėsti per visą Lietuvą“

Susipažinimas su Lkjbs Žingsnis

Pirmąjam rudens mėnesiui einant į pabaigą, pasirengimas visuotiniam suvažiavimui (VS) tęsiasi. Rugsėjo 13-14 dienomis trys atstovai iš Vilniaus – Rasa Jakutytė, Laurynas Ginkus ir Darius Stonys – lankėsi Panevėžio ir Pasvalio, o Martynas Grumadas – Tauragės „Žingsnio“ skyriuose.

Plačiau…

„Snowball“ stovykla Lenkijoje

international snowball camp in poland

Kiekvienas žingsnietis ar jam prijaučiantis asmuo žino, kaip plačiai Lietuvoje prigijusi  „Sniego Gniūžtės“ programa. Labai gražiai tai matosi, kai žmonės suguža į nacionalinę stovyklą vasarą ar skyrių konferenciją kai orai atšąla. Tačiau kartais pamirštame, kad „Sniego gniūžtes“ jaunimas ridena ir už Lietuvos ribų. Juk ne veltui ir pati pirmoji gniūžtė nusirito net už Atlanto.

Plačiau…

Turas: Paluknys – skyrius, turintis potencialo

Praėjusį pirmadienį, rugpjūčio 12-ąją, su vizitu į Paluknį oficialiai prasidėjo „Žingsnio“ turas po skyrius, skirtas pasirengimui artėjančiam visuotiniam susirinkimui spalio mėnesį. Į pirmąjį skyrių vyko trys Vilniaus skyriaus atstovai – Augustas Plaipa, Skirmantė Ramoškaitė ir Martynas Grumadas. Susitikime dalyvavo 9 nariai iš Paluknio skyriaus.

Plačiau…

„Žingsnio“ permainos

Šiais metais, Lietuvos Krikščioniškojo Jaunimo Blaivybės Sąjungoje „Žingsnis“ vyksta daug permainų. Neseniai organizacija baigė Jaunimo Reikalų departamento (JRD) organizuotą mokymų ciklą, ateityje laukia labai daug pokyčių tiek valdyme, tiek ir kituose organizacijos sluoksniuose.  Visa tai pakomentavo laikinosios LKJBS „Žingsnio“ valdybos nariai Laurynas Ginkus, Martynas Grumadas ir Akvilė Plaipaitė. Plačiau…

Snowball in July 2013

Šių metų birželio 25-liepos 1 dienomis vyko valstybės institucijų kalbų centro ir LKJBS „Žingsnis“ organizuota anglų kalbos stovykla „Snowball in July“ skirta mokyklinio amžiaus jaunimui. „Sniego gniūžtės“ programa įgyvendinta „Raganės“ stovyklavietėje, Monciškėse, Palangoje. Plačiau…