Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Vizija ir Misija

„Žingsnio“ vizija – sąmoningas, iniciatyvus ir bendruomeniškas Lietuvos jaunimas,
pasirenkantis gyvenimą be svaigalų.

„Žingsnio“ misija – ugdyti sąmoningą, iniciatyvų ir bendruomenišką Lietuvos jaunimą
neformalaus ugdymo metodais. Organizuoti prasmingą laisvalaikį be svaigalų, perduodant
patirtį, žinias bei požiūrį nuoširdžiu ir atviru bendravimu.