Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Vizija ir Misija

„Žingsnio“ vizija – Bendruomeniška jaunimo organizacija, įgalinanti visuomenę prasmingai gyventi be svaigalų.

„Žingsnio“ misija – Kuriame ir ugdome blaivią vaikų ir jaunimo bendruomenę.