Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giuslt/domains/zingsnis.lt/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284
Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Šaukiamas LKJBS „Žingsnis“ pakartotinis visuotinis suvažiavimas vasario 8 d.

Šaukiamas LKJBS „Žingsnis“ pakartotinis visuotinis suvažiavimas vasario 8 d.

Kadangi į eilinį visuotinį suvažiavimą vasario 8 d. nebuvo surinktas reikiamas narių balsų skaičius, šaukiamas pakartotinis visuotinis suvažiavimas toje pačioje vietoje, tą pačią dieną ir su visais eilinio visuotinio suvažiavimo klausimais, remiantis LKJBS „Žingsnis“ suvažiavimo reglamento 3.7. punktu ir kaip buvo nurodyta kvietime Nr. ŽSD-20-01 į eilinį visuotinį suvažiavimą.

Pakartotinis visuotinis suvažiavimas vyks vasario 8 d. (šeštadienį), Kauno miesto savivaldybėje, tad kviečiame susipažinti su detalia informacija.

Kandidatai

Kandidatai į valdybą

Kandidatai į etikos komisiją

Kadangi kandidatai į etikos komisiją neprivalo atsiųsti dokumentų ir paskelbti kandidatūros prieš visuotinį suvažiavimą, jokių pranešimų nebuvo gauta. Vis dėlto, asmenys, norintys kandidatuoti į etikos komisiją, gali savo kandidatūrą iškelti visuotinio suvažiavimo metu.

Dokumentai

Visuotinis suvažiavimas suvažiavimas vyks nuo 12:00 iki 18:00. Galite susipažinti su valdybos siūlomu pakartotinio visuotinio suvažiavimo darbotvarkės projektu.

Skyriai ir valdyba pateikė nominacijas pagal šias kategorijas: metų patyręs skyrius, metų jaunėlis skyrius, metų koordinatorius, metų žingsnietis, metų renginys. Galite susipažinti su pilnu sąrašu.

Visuotiniame suvažiavime bus svarstoma stipriai atnaujinta įstatų redakcija, kuri labiau atitiks dabartinę Žingsnio veiklą ir panaikins galimus neaiškumus. Kviečiame susipažinti su įstatų projektu.

Valdyba ir pirmininkas paruošė ataskaitą už visas veiklas, kurias šiais metais įvykdė visas Žingsnis. Susipažinkite su veiklos ataskaita iš anksto.

Revizijos bei Etikos komisijos taip pat parengė savo metines veiklos ataskaitas, tačiau revizijos komisija savąją pristatys žodžiu, o su etikos komisijos veiklos ataskaita galite susipažinti iš anksto.

Negalintys dalyvauti visuotiniame suvažiavime galės savo balsavimo teisę perleisti kitam organizacijos nariui pasirašydami balsavimo teisės perleidimo sutartį. Ši sutartis bei kita aktuali informacija bus atsiųsta visiems visuotinio suvažiavimo dalyviams iki sausio 27 d.

Iki susitikimo!