Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

LJS „Žingsnis“ valdybos ir etikos komisijos narių atsistatydinimas

LJS „Žingsnis“ valdybos ir etikos komisijos narių atsistatydinimas

Pranešame, kad nuo 2020 m. vasario 7 d. iš valdybos atsistatydino Edvinas Danyla, o iš etikos komisijos atsistatydino Gabrielė Juodytė.
Dėkojame jiems už nuveiktus darbus, pasiūlytas idėjas ir pradėtas iniciatyvas.
Tikimės, kad dar ne kartą susitiksime Žingsnio veiklose ar kituose renginiuose!