Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giuslt/domains/zingsnis.lt/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284
Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Žingsnis – Lietuvos jaunų žmonių ateitis

Žingsnis – Lietuvos jaunų žmonių ateitis

„Tik dėl efektyvaus bendradarbiavimo ir pasitikėjimo vienas kitu sėkmingai žengiame pirmyn“,– teigia LKJBS „Žingsnis“ valdybos narys Darius Stonys.

Pasitinkant naujus metus verta išsikelti ne tik naujus tikslus, bet ir atsigręžti atgal – įvertinti tai, kas buvo įgyvendinta ir, remiantis tuo, išskirti preoritetines veiklų sritis artimiausiems metams. LKJBS „Žingsnis“ pirminkas Laurynas Ginkus sako, kad ateityje „reikėtų orientuotis į viską, išskirti konkrečią sritį yra išties sudėtinga, juolab kad visi vykstantys procesai yra susiję. Reikia neapleisti to, su kuo sėkmingai buvo dirbama pastaruosius metus, bei skirti dėmesio ir dalykams, kurie sekėsi ne taip gerai, kaip norėjome. Nereikia pamiršti nėvienos sferos: tik darni ir tinkamai veikianti procesų aibė gali duoti geriausius rezultatus.“

 

– Laurynai, teigiama, kad šiuo metu „Žingsnis“ aktyviai veikia kurdamas Lietuvos jaunimo politiką. Tačiau kas tai rodo?

– Prieš gerus metus „Žingsnio“ vardas jaunimo organizacijų tarpe buvo primirštas. Jaunimo atstovai sutikę žingsniečius dažnai nustebdavo, nes apie juos girdėdavo pirmą kartą. Tačiau šiandien galime džiaugtis, kad „Žingsnis“ yra kur kas plačiau žinomas, tiek jaunimo tarpe, tiek atgaivinti prisiminimai instituciniame lygmenyje. Mums „pagyvėjus“, radome progų įsitraukti ir į LiJOT’o įgyvendinamas veiklas, palaikome ryšius su VJOSAS, tvirtiname savo poziciją kitų jaunimo organizacijų tarpe. Po truputį pradedame dairytis palaikymo ir į valstybines institucijas.

 

– Kaip pavyko į organizuojamas veiklas įtraukti jaunuolius?

– Deja, įtraukti jaunimą į veiklas ne visada yra lengva. Šiemet jautėme didelius skirtumus tarp įvairių Lietuvos regionų. Ypač džiaugiamės šiaurės ir vakarų Lietuvos regionais. Jie ne tik aktyviai veikia ar bendradarbiauja tarpusavyje, bet ir organizuoja įvairius renginius kartu su mokyklomis, palaiko ryšius su International Snowball association. Žinoma, nepamirštame ir likusių regionų, kuriuose ateinančiais metais bandysime sutelkti papildomą dėmesį į renginių viešinimą ir sėkmingą jaunuolių pritraukimą į skyrių rengiamas veiklas.

 

– Kokias veiklas, Tavo nuomone, „Žingsnis“ 2014-ais metais įgyvendino sėkmingiausiai?

– Tikriausiai šiemet neturėjome daug naujų veiklų ar iniciatyvų. Vienu iš didžiausių renginių galėtume pavadinti vasarą vykusią Nacionalinę „Sniego gniūžtės“ stovyklą. Manau, didžiausia kliūtimi naujoms veikloms ir iniciatyvoms mums tapo išties svarbus procesas – vidinės struktūros pertvarkymas ir „susigyvenimas“ su naujovėmis, kurių turėjome tikrai nemažai. Jau šiandien galime pastebėti viso to rezultatus: tvirtesnį kontaktą su skyriais bei žinomumą tarp kitų jaunimo organizacijų. Be abejo, kelių, kuriais galėsime žygiuoti jau ir šiai metais, yra labai daug. Kitas svarbus nuveiktas darbas – „Vadovo gido“ pertvarkymas, papildymas ir evoliucija į „Sniego gniūžtės“ gidą. Apie tai jau seniai buvo kalbėta ir, manau, kad sausį „Sniego gniūžtės“ gidą pagaliau išvys ir skyrių nariai. Beje, negalime užmiršti ir naujos iniciatyvos, kaip Skyrių mainų programa, kuri sulaukė daug susidomėjimo, tačiau atėjus laikui įgyvendinti – mažai veiksmo. Šios programos ateitis ir pasisekimas bus dar vertinamas valdybos posėdžiuose, po kurių ir matysime, kaip toliau viskas klostysis.

 

Sėkmingiausius praeitų metų įvykius prisimena ir Violeta Papreckaitė – naujoji, bet jau spėjusi apšilti kojas, valdybos narė.

 

– Violeta, kokias veiklas galėtum įvardyti kaip svarbius LKJBS „Žingsnis“ metų renginius?

– Žinoma, bene sėkmingiausias šių metų projektas buvo Nacionalinė „Sniego gniūžtės“ stovykla. Nors pačiai joje neteko dalyvauti, tačiau iš dalyvių ir organizatorių atsiliepimų sprendžiu, kad buvo puikiai padirbėta ir pasistengta. Taip pat įvardyčiau Visuotinį suvažiavimą ir Skyrių konferenciją. Iš tiesų, palyginus praeitus ir šiuos metus, pažanga tikrai didelė: galbūt skyriai paaugo, galbūt valdyba, tačiau viskas pavyko sėkmingai.

 

– Kaip vertintum bendradarbiavimą tarp skyrių? Kokie pokyčiai įvyko nuo praeitų metų?

– Manau, kad skyrių bendradarbiavimas yra aktuali tema organizacijos vystymuisi. Skyriai auga ir stiprėja. Galbūt vieniems reikia labiau pasitengti, kitiems – mažiau. Nariai ima noriai bendradarbiauti tarpusavyje, vis dažniau išsako savo nuomonę ir domisi kitų nuveiktais darbais. Tačiau tikrai nereikia apleisti ir kitų sričių. Juk be žinomumo, narių ar išteklių pritraukimo – nieko nepadarysime.  Reikia dirbti ties viskuo ir kitais metais galėsime pasidžiaugti dar geresniais rezultatais.

 

– Kaip manai, kas labiausiai skatina žingsniečius veikti?

– Kiekvienas žingsnietis yra ypatingas tuo, kad savo vertybių maišelį papildo puoselėjant ir skleidžiant tokią gražią idėją. Žingsnietį labai lengva atskirt. Jis visada trykšta energija, šypsosi, visuomet padeda, paguodžia, pralinksmina, pataria, yra pozityvus ir džiaugiasi gyvenimu. Manau, kiekvienam po darbų širdelę pamalonina darbo ir rezultatas – jaunų žmonių šypsenos, džiaugsmas ir padėka. Juk nėra nieko gražiau, kaip matyti kitą žmogų laimingą. Būtent „Žingsnis“ skatina jauną žmogų būti gražiu vidum, nebijoti išsakyti savo nuomonę ir požiūrį, ugdyti savo vertybes, puoselėti kasdieninius dalykus, parodo kokį gražų ir turiningą laisvalaikį galime patys susikurti. Kartu su „Žingsniu“ mes augame ir kuriame savo ateitį.

 

Nors organizacija sėkmingai įgyvendina veiklas, bet reikia nepamiršti ir ateities darbų. O į ką vertėtų orientuotis šiais metais? Pasak valdybos narės Margaritos Krankalytės, šių metų preoritetas turėtų būti „nariai ir jų kompetencijų ugdymas. Manau, reikia sutelkti dėmesį į esamų narių išlaikymą. „Žingsnis“ yra daug daugiau nei „Sniego gniūžtė“, todėl ir savo nariams galime duoti daug daugiau nei galimybę būti gerais vadoviukais. Čia įgytos kompetencijos yra naudingos visą likusį gyvenimą ir stato pamatą kaip ateities jaunimo lyderiams.“

Darius, papildydamas kolegę, pabrėžia ir daugiau veiklų kitiems metams: bendradarbiavimas su Alumni, lėšų pritraukimas ir tikslingas jų panaudojimas, skyrių veiklos kokybės užtikrinimas, jaunimo interesų atstovavimas visais politikoje ir viešojoje erdvėje aktualiais kenksmingų medžiagų prevencijos klausimais, „Sniego gniūžtės“ programos akreditavimas ir dar daugybę kitų sričių, kuriose galima aktyviai veikti.

Atrodo begalė planų, o kai imi vardyti – negali sustoti. Tačiau kaip viso to pasiekti? „Pastaruoju metu dažnai girdžiu,– kalba valdybos narė Rasa Jakutytė,– kad jaunimo organizacijos aktyviai veikia tik dvejus metus. Mat vėliau, jos patiria krizę. Šie žodžiai skamba pesimistiškai ir, tiesą sakant, žūtbūt sieksiu juos paneigti. Organizacijos aktyvumas priklauso ne nuo metinių periodų, o nuo to, kaip mes – šių veiklų vykdytojai – tikėsime įgyvendinama idėja. O aš ja tikiu!”

Pirmieji metų mėnesiai LKJBS „Žingsnis“ administracijai ir valdybai – įtemptas laikotarpis ne tik dėl studentams artėjančios sesijos „baubo“. Tačiau tuojau visi susirinks metų plano – strategijos peržiūrai, kur bus nuspręsta, į kurias veiklas 2015-ais metais „Žingsnis“ orientuosis. Taip pat artėja paraiškų teikimo laikotarpis ir, žinoma, organizacijos gimtadienis.