Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Praktinis seminaras „Streso ir įtampos darbe valdymas“

Praktinis seminaras „Streso ir įtampos darbe valdymas“

Klaipėdos „Sniego Gniūžtės“ savanoriai dalyvavo 6 ak. valandų trukmės praktiniame seminare. Lektorius: Evaldas Karmaza.

Gyvenimiškų ir kasdieniškų patarimų padalino mums lektorius. Išmokė keletą pratimų, kaip atsipalaiduoti per kelias minutes.

2015-01-23 Praktinis seminaras

Taip pat buvo itin detaliai ir profesionaliai išdėstyta streso ir įtampos darbe (šiuo atveju „Sniego Gniūžtės“ stovyklose ir jų pasiruošimų metu) mažinimo, malšinimo, izoliavimo ir izuoliavimo nuo aplinkos metodika.