Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giuslt/domains/zingsnis.lt/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284
Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

LKJBS „Žingsnis“ visuotinis suvažiavimas

LKJBS „Žingsnis“ visuotinis suvažiavimas

Šių metų lapkričio 7 d. yra šaukiamas organizcijos visuotinis suvažiavimas.

Į suvažiavimą yra kviečiama skyrių koordinatoriai bei skyrių nariai pagal Valdybos nustatytas kvotas.
Data: lapkričio 7 d.
Pradžia: 13:00
Vieta: Vilniaus savivaldybės kolegijų tarybos posėdžių salė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (Vilniaus savivaldybės 20 aukštas)

Suvažiavimo programa:

 • Dalyvių atvykimas ir registracija.
 • Suvažiavimo atidarymas, svečių sveikinimai.
 • Pirmininko, sekretorių, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas.
 • LKJBS Žingsnis veiklos ataskaita – pristatymas, klausimai, atsakymai.(LKJBS Žingsnis Pirmininkas ir Valdyba)
 • Naujos organizacijos Įstatų redakcijos svarstymas.
 • Vidinės ir išorinės kultūros pristatymas ir diskusijos.
 • LKJBS „Žingsnis“ pavadinimo klausimo pristatymas, ateinančių metų planas
 • Kandidatų į LKJBS „Žingsnis“ Valdybą prisistatymas, klausimai, atsakymai.
 • Kandidatų į Revizijos komisiją prisistatymas, klausimai, atsakymai.
 • Kandidatų į Etikos komisiją prisistatymas, klausimai, atsakymai.
 • Balsavimo procedūra.
 • Rezultatų paskelbimas.
 • Kiti klausimai. Suvažiavimo uždarymas.

 

Į laisvas struktūros vietas kviečiame teikti kandidatūras.

Kandidatūrų laukiame iki spalio 31 d.
Pagal Visuotinio suvažiavimo reglamentą priimtą 2013 metų suvažiavime primename, kad keliant kandidatūrą į valdybą, pirmininkui yra teikiami šie dokumentai:
1. Gyvenimo aprašymas
2. Motyvacinis laiškas
3. Ne mažiau 2 skyrių rekomendacijos

Po visuotinio suvažiavimo kviesime visus vykti į skyrių konferenciją, kuri šiemet yra ne atskiras, o visuotinio suvažiavimo tęstinis-neformalus renginys.