Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giuslt/domains/zingsnis.lt/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284
Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Visuotinis suvažiavimas įvyko!

Visuotinis suvažiavimas įvyko!

Visuotinis suvažiavimas

Lapkričio 9-ąją, šeštadieni, Vilniuje, „Congress“ viešbutyje įvyko Lietuvos Krikščioniškojo Jaunimo Blaivybės Sąjungos „Žingsnis“ visuotinis suvažiavimas.

Visą dieną mėlynomis mandatų kortelėmis pasipuošę organizacijos atstovai iš visos Lietuvos svarstė ir patvirtino naujuosius organizacijos Įstatus ir veiklos reglamentus bei išrinko naujus organizacijos valdymo organus – pirmininką, valdybą, etikos bei revizijos komisijas. Karštų diskusijų susilaukė klausimas dėl organizacijos pavadinimo, bet sprendimas priimtas nebuvo.

Rinkimų rezultatai buvo tokie:
Naujuoju pirmininku tapo Laurynas Ginkus.
Valdybą, kaip ir laikinąją, sudarys keturi žmonės skirtingomis pareigybėmis: vidiniai ryšiai – Darius Stonys, išoriniai ryšiai – Akvilė Plaipaitė, ištekliai – Skirmantė Ramoškaitė ir prevencijos sritis – Margarita Krankalytė.
Atgimusią revizijos komisiją sudarys trys žmonės – buvęs ilgametis „Žingsnio“ pirmininkas Andrius Stasiukynas, Rasa Jakutytė bei alumni atstovas Paulius Liškauskas.
Etikos komisijos veiklą nuo šiol vykdys Viktorija Možeikaitė ir Giedrė Gudauskaitė.

Ši komanda „Žingsnio“ labui dirbs dviejų metų kadenciją. Linkime įkvėpimo ir neišblėstančios energijos jiems ir visai „Žingsnio“ bendruomenei.
Su visuotinio suvažiavimo eiga ir priimtais sprendimais galite susipažinti protokole

Visuotiniame suvažiavime priimti reglamentai