Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giuslt/domains/zingsnis.lt/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284
Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

„Žingsnio“ permainos

„Žingsnio“ permainos

Šiais metais, Lietuvos Krikščioniškojo Jaunimo Blaivybės Sąjungoje „Žingsnis“ vyksta daug permainų. Neseniai organizacija baigė Jaunimo Reikalų departamento (JRD) organizuotą mokymų ciklą, ateityje laukia labai daug pokyčių tiek valdyme, tiek ir kituose organizacijos sluoksniuose.  Visa tai pakomentavo laikinosios LKJBS „Žingsnio“ valdybos nariai Laurynas Ginkus, Martynas Grumadas ir Akvilė Plaipaitė.

Projekto ypatumai

Pirmąjį metų pusmetį (nuo vasario iki birželio mėnesių) organizacija dalyvavo Jaunimo Reikalų Departamento (JRD) vykdomame projekte „Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo įvertinimų atlikimas, veiklos efektyvumo gerinimo rekomendacijų rengimas ir įgyvendinimas“. Projektą sudarė penkeri išvažiuojamieji mokymai, vykę įvairiuose poilsio ir konferencijų centruose. Jų metu „Žingsnio“ nariai, padėdami organizatorių UAB „Lietuvis“ lektorių Laimio Viganausko ir Daliaus Beginsko, įvertino organizacijos trūkumus ir problemas, trukdžiusias sklandžiam darbui ir veiklai. Jau per patį pirmąjį susitikimą su lektoriais teko pripažinti savo problemas ir pradėti garsiai apie jas kalbėti“, – sakė laikinosios valdybos bei Vilniaus skyriaus narys Laurynas Ginkus.

Mokymų metu prieita išvada, kad vienos pagrindinių organizacijos problemų yra užsistovėjimas ties viena veiklos kryptimi ir valdomojo organo nefunkcionalumas. „Prieš prasidedant mokymų ciklui „Žingsnis“ buvo užsistovėjęs ties „Sniego gniūžtės“ programos reikalais. Rudens laikotarpis buvo pilnas veiklos, pradedant įvairiais vidiniais mokymais, stovyklų organizavimu, susitikimu su programos kūrėju John‘u Irwin‘u. Manau, kad dėl to buvo primirštos jau seniai „Žingsnį“ kamavusios problemos“, –  teigė L. Ginkus. Laikinosios valdybos narė Akvilė Plaipaitė pritarė savo kolegai: „Dauguma naujų narių ateina dėl „Sniego gniūžtės“ ir tai yra labai džiugu ir sveikintina, tačiau, kai tai pasidaro vienintelis pagrindas laikantis organizaciją – prasideda problemos. Ypač kai „Žingsnis“   –  nacionalinė, didelė organizacija ir neturint tvirtos, visus vienijančios struktūros, atsiranda susiskaldymas ir susvetimėjimas tarp skyrių ir narių“.

                Išsiskyrus problemas buvo imtasi jų sprendimo. Mokymų ciklo metu buvo sudaryta laikinoji „Žingsnio“ valdyba ir administracija, po truputį atnaujinami ir gilinami kontaktai tarp skyrių (vykdyti mokymai  Žagarėje ir Marijampolėje, seminaras Trakuose), atkurtas organizacijos internetinis tinklalapis, pradėta koreguoti organizacijos įstatus, mezgami ryšiai ir bendradarbiaujama su kitomis organizacijomis (apsilankyta pas ateitininkus, surengta bendra stovykla su Valstybės institucijų kalbų centru). Sudarytas detalus ateities veiklų planas. Projekto pabaigoje „Žingsnio“ nariai nestokojo viltingų nuotaikų: „Su lektoriais dirbome beveik pusmetį, per tą laiką su jais bendravome tik pačių mokymų metu, bet ir elektroninėje erdvėje. Įsitikinome kad organizacijoje tikrai yra motyvuotų žmonių, kurie nori matyti „Žingsnį“ kaip vieną iš stipriausių jaunimo organizacijų Lietuvoje ir svarbiausia yra nusiteikę dėl to dirbti. Tikiu, kad dirbant visiems kartu, mes galime pasiekti tikrai labai daug”,  – džiaugėsi Laurynas.

Ateities planai

                Siekiant atkurti ir formalizuoti organizacijos struktūrą spalio mėnesį organizuojamas visuotinis narių suvažiavimas, kurio metu bus oficialiai išrinktas naujasis LKJBS „Žingsnio“ pirmininkas bei valdyba, patvirtinti nauji organizacijos įstatai ir strateginis planas, svarstomas klausimas dėl pavadinimo keitimo. Siekiant atkurti nutrūkusius ryšius tarp organizacijos narių, permainų iniciatoriai – Vilniaus skyrius – rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais rengia turnė po Lietuvą išsibarsčiusius organizacijos skyrius. Į programą įeina 14 važiavimų, kurių metu bus dirbama su 20 skirtingų skyrių komandų. Šio projekto tikslas – supažindinti kuo daugiau organizacijos dalyvių su vykdomais pokyčiais organizacijoje ir motyvuoti juos aktyviai prie jų prisidėti, oficialiai pakviesti į visuotinį suvažiavimą bei išsiaiškinti visos organizacijos problemas tam, kad drauge būtų siekiama jas išspręsti.

                Turnė pradžia jau šį pirmadienį – rugpjūčio 12-ąją. Pirmiausia trys Vilniaus skyriaus atstovai –  Augustas Plaipa, Martynas Grumadas ir Skirmantė Ramoškaitė, vyksta į gana naują Paluknio skyrių. „Šiek tiek jaudinuosi būdamas komandos dalimi, kuriai patikėtas svarbus uždavinys:  atnaujinti glaudžius ryšius tarp skyrių ir narių, motyvuoti juos. Tikiu, tai nuostabus projektas, po kurio tapsime stipria organizacija“, optimizmo neslėpė delegatas Martynas.

                Po Paluknio numatoma vykti į Marijampolės skyrių, kur be turnė programos numatoma vesti ir vidinius mokymus skirtus „Sniego gniūžtės“ stovyklos personalui .

Nuotraukos iš seminarų ciklo facebook’e